хто ми?
USVF є організацією венчурної філантропії, яка надає фінансову та нефінансову підтримку для зміцнення соціальних підприємств та розвитку галузі соціального підприємництва. Це довгострокова та самоокупна ініціатива, яка забезпечує доступ до капіталу для тих соціальних підприємств, що розпочинають свою діяльність, а також тих, що планують масштабуватись.
Ідея створення USVP виникла у 2019 році за ініціативою чотирьох організацій: громадської організації “СІЛАБ ЮКРЕЙН”, громадської організації “Школа Усвідомленого підприємництва”, ChildFund Deutschland (Дитячого Фонду Німеччини) та WNICEF.

Пілотування діяльності USVP відбулося в рамках компоненту проєкту Active Social Entrepreneurship in Ukraine, який був реалізований громадською організацією “Школа Усвідомленого підприємництва” у партнерстві з ChildFund Deutschland “Дитячий Фонд Німеччина” і Центром підприємництва УКУ за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини протягом 2019-2020 років. В межах пілотування 5 соціальних підприємств отримали інвестиції на загальну суму 341 500 грн, 10% з якої були повернуті за рік після завершення пілоту.

Отриманий досвід дав поштовх для подальшого розвитку USVP.
Як виникла ідея?
Ми формуємо коло соціальних інвесторів (приватних осіб та установ), які прагнуть каталізувати вплив соціальних підприємців та стимулювати системні, якісні зміни в нашій країні.

З 2021 року USVP активно співпрацює з European Venture Philanthropy Association - провідною організацією в галузі венчурної філантропії та соціальних інвестицій у Європі. У межах проєкту "Партнерство задля впливу" ми вивчаємо та залучаємо найкращий європейський досвід та ресурси, щоб Український соціальний венчурний фонд став лідером імпакт-інвестування в Україні.
В Україні щорічно створюються десятки соціальних підприємств, які працевлаштовують або поліпшують якість життя осіб у складних життєвих обставинах, розвивають соціальні послуги та інновації, змінюють громади або розв’язують проблеми навколишнього середовища та переробки сміття. Вони роблять те, на що не вистачає уваги, ресурсів та можливостей держави. Нерідко їхня бізнес-діяльність є нестійкою, оскільки бракує доступного капіталу та знань для досягнення сталості й масштабування.

Український соціальний венчурний фонд був створений для того, щоб акумулювати ресурси для розвитку соціального підприємництва, спільно вирішувати виклики галузі, допомогти соціальним підприємствам досягати сталості, створювати суттєвий соціальний та екологічний вплив.
З ким?
чому?
Ми допомагаємо соціальним підприємствам розвивати сталі та ефективні бізнес-моделі, підвищувати соціальний та екологічний вплив. Надаємо фінансову підтримку та бізнес-експертизу, спрямовані на впровадження нових технологій, бізнес-процесів, підвищення якості продукції та впливу.
Яким чином?
Ми віримо, що успіх будь-якого бізнесу та його соціальний вплив не виключають один одного, а навпаки, взаємно підсилюють. Підприємства, засновані на ідеї змінити світ на краще, мають важливі передумови аби успішно розвиватися в довгостроковій перспективі. І ми хочемо довести це, підтримуючи та розвиваючи такі підприємства.
В основі діяльності USVF є розвиток практики імпакт-інвестування
Ми інвестуємо та підтримуємо соціальні підприємства, в основі бізнес-моделей яких лежить досягнення соціальних та екологічних змін.
Імпакт-інвестування є поширеною практикою в Україні, яка забезпечує сталий доступ до ресурсів для соціальних підприємств на різних етапах їхнього розвитку.
місія
візія
Напрями діяльності
підтримка діяльності соціальних підприємств шляхом надання різних типів грантів, позик та інших форм фінансової підтримки, не заборонених чинним законодавством України
надання освітньої, менторської та експертної підтримки соціальним підприємцям-бенефіціарам USVP
розповсюдження інформації, знань і передової практики з досвіду діяльності соціальних підприємців-бенефіціарів USVP
популяризація концепцій соціального підприємництва та імпакт-інвестування
формування спільноти імпакт-інвесторів задля підтримки різноманітних програм USVF
залучення інвестицій для розвитку соціального підприємництва та підтримки діяльності USVF
адвокація сприятливого середовища для розвитку імпакт-інвестування

Структурні підрозділи Фонду
1
Правління
складається з представників організацій-членів USVF, які розробляють та втілюють стратегію розвитку USVF
2
Інвестиційна рада
складається з представників інвесторів USVF, які здійснюють відбір проєктів для інвестування
3
Наглядова рада
складається із незалежних експертів,  яка здійснює консультативну та контролюючу функції
4
Операційна команда
здійснює щоденний менеджмент діяльності USVF
1
Правління
складається з представників організацій-членів USVF, які розробляють та втілюють стратегію розвитку USVF
2
Інвестиційна рада
складається з представників інвесторів USVF, які здійснюють відбір проєктів для інвестування
3
Наглядова рада
складається із незалежних експертів,  яка здійснює консультативну та контролюючу функції
4
Операційна команда
здійснює щоденний менеджмент діяльності USVF
Правління
Анна Гулевська-Черниш
Олена Калібаба
Богдан Андрощук
голова правління Українського соціального венчурного фонду та ГО «SILab Ukraine»
член правління Українського соціального венчурного фонду, співзасновниця ГО «SILab Ukraine» та акселератору «SELab»
член правління Українського соціального венчурного фонду, Доктор філософії, керівник департаменту країн Східного партнерства, ChildFund Deutschland
Артем Корнецький
член правління Українського соціального венчурного фонду, Доктор філософії, доцент УКУ, співзасновник і CEO «School of ME»
Василь Назарук
член правління Українського соціального венчурного фонду, Керівник Програми соціального інвестування Western NIS Enterprise Fund, сертифікований тренер з соціального підприємництва
операційна команда
Тетяна Левківська
Валерія Ткач
портфоліо-менеджерка Українського соціального венчурного фонду, має 8-річний досвід в проєктному менеджменті, координація проєктів за фінансової підтримки ПРООН, GIZ, Європейської комісії
PR-менеджерка Українського соціального венчурного фонду. Має досвід роботи з комунікаціями у сфері бізнесу, медицини та енергетики. Однією з ключових компетенцій є просування заходів. Взяла участь в організації понад 20 подій, у тому числі міжнародних.
Юлія Дьомочкіна
головний бухгалтер, фінансовий менеджер соціальних проєктів
Партнери
Соціальне підприємство
це представник/оператор соціальної економіки. Його основна мета — досягнення соціального впливу, а не отримання прибутку для власників чи акціонерів. 

Діяльність такого підприємства спрямована на продаж послуг або товарів насамперед для досягнення соціальних цілей. Термін «соціальне підприємство» використовується для охоплення таких видів бізнесів, що:

• спрямовані на робочу інтеграцію вразливих верств населення,
• ставлять за мету розвиток депресивних територій,
• надають соціальні послуги,
• розвивають такі сфери як спорт, екологія, культура.

Соціальний інвестор
власник капіталу, який інвестує у соціальний вплив та підтримує інноваційні рішення для розв’язання соціальних проблем, надаючи фінансову та поглиблену нефінансову підтримки.
Венчурна філантропія
це інвестування з високим рівнем залучення експертизи соціального інвестора. У такому випадку соціальний інвестор не тільки допомагає фінансово у розвитку соціального підприємства, а й має на меті використати весь свій досвід в управлінні та супроводі проєктів, щоб максимізувати соціальний вплив соціального підприємства.
Соціальний вплив
це зміни у житті людей внаслідок певного виду діяльності.
Соціальна цінність
це спосіб обчислення відносної важливості впливу, яка не відображена у фінансових чи ринкових транзакціях.
Імпакт інвестуваня
належать до інвестицій, здійснених у компанії, організації та фонди (об’єкти інвестування) з наміром створити вимірюваний, корисний соціальний та екологічний вплив поряд із фінансовою віддачею.
Соціальне підприємство
це представник/оператор соціальної економіки. Його основна мета — досягнення соціального впливу, а не отримання прибутку для власників чи акціонерів. 

Діяльність такого підприємства спрямована на продаж послуг або товарів насамперед для досягнення соціальних цілей. Термін «соціальне підприємство» використовується для охоплення таких видів бізнесів, що:

• спрямовані на робочу інтеграцію вразливих верств населення,
• ставлять за мету розвиток депресивних територій,
• надають соціальні послуги,
• розвивають такі сфери як спорт, екологія, культура.

Соціальний інвестор
власник капіталу, який інвестує у соціальний вплив та підтримує інноваційні рішення для розв’язання соціальних проблем, надаючи фінансову та поглиблену нефінансову підтримки.
Венчурна філантропія
це інвестування з високим рівнем залучення експертизи соціального інвестора. У такому випадку соціальний інвестор не тільки допомагає фінансово у розвитку соціального підприємства, а й має на меті використати весь свій досвід в управлінні та супроводі проєктів, щоб максимізувати соціальний вплив соціального підприємства.
Соціальний вплив
це зміни у житті людей внаслідок певного виду діяльності.
Соціальна цінність
це спосіб обчислення відносної важливості впливу, яка не відображена у фінансових чи ринкових транзакціях.
Імпакт інвестуваня
належать до інвестицій, здійснених у компанії, організації та фонди (об’єкти інвестування) з наміром створити вимірюваний, корисний соціальний та екологічний вплив поряд із фінансовою віддачею.
контакти
Підпишись на нашу розсилку
ми на зв'язку
USVF / Ukrainian Social Venture Fund
All rights reserved © 2022