Наші пріоритети
Рівень безробіття в Україні поки що є достатньо високий. Особливо це стосується людей у складних життєвих обставинах, зокрема: людей з інвалідністю, біженців, колишніх правопорушників, ветеранів, одиноких батьків та людей без постійного місця проживання тощо. Більшість з них стикається з дискримінацією та системними перешкодами для працевлаштування.

Ми підтримуємо соціальні підприємства, які допомагають у працевлаштуванні, навчанні, створенні умов для соціалізації та трудової реабілітації представників цих категорій.

З повним переліком осіб у складних життєвих обставинах, працевлаштування й трудову інтеграцію яких ми підтримуємо, можна ознайомитися на сайті Міністерства соціальної політики України.
Ми фокусуємо свою діяльність на підготовці та створенні робочих місць для тих, хто внаслідок певних обставин знаходиться поза межами ринку праці.
Інтеграція вразливих категорій населення
В Україні активно продовжує здійснюватися реформа децентралізації. У ході децентралізації повноваження з надання різноманітних послуг населенню, у тому числі й соціальних послуг, передають 6 з центрального рівня на місцевий, тобто – територіальним громадам. Проте громадам нерідко бракує ресурсів та експертизи для їх започаткування та ефективного втілення. Тому важливо використовувати досвід та навички соціальних підприємців для створення місцевих рішень для місцевих проблем.

Ми підтримуємо соціальні підприємства, які розвивають послуги на рівні територіальних громад і, таким чином, покращують життя мешканців цих громад. Також ми підтримуємо соціальні підприємства, які допомагають органам державної влади, зокрема, Міністерству соціальної політики пілотувати нові послуги.
Ми підтримуємо розвиток нових послуг, що мають цінність для громад і суспільства, та покращують якість життя людей.
Розвиток нових послуг
Ландшафт сучасних суспільних проблем швидко змінюється. Хоча світ й Україна досягли значного прогресу, багато існуючих соціальних, освітніх, екологічних, культурних проблем продовжують зростати в масштабах і рівнях складності. Щороку внаслідок певних подій та явищ (наприклад, таких як пандемія COVID-19) виникають нові проблеми.

Розробка рішень для сучасних соціальних проблем вимагає підприємницького підходу та мислення, яке втілює характеристики сміливих інноваторів з амбітними цілями.

Ми підтримуємо соціальні підприємства, які пропонують інноваційні та сталі рішення й продукти для розв’язання нагальних соціальних, екологічних, культурних, освітніх потреб і проблем на рівні громади, так і на рівні країни, і світу.
Ми шукаємо та підтримуємо інноваційні й сталі рішення, котрі спрямовані на розв’язання нагальних соціальних, екологічних, культурних, освітніх потреб і проблем.
Впровадження сталих рішень
Ми фокусуємо свою діяльність на підготовці та створенні робочих місць для тих, хто внаслідок певних обставин знаходиться поза межами ринку праці.
Інтеграція вразливих категорій населення
Рівень безробіття в Україні поки що є достатньо високий. Особливо це стосується людей у складних життєвих обставинах, зокрема: людей з інвалідністю, біженців, колишніх правопорушників, ветеранів, одиноких батьків та людей без постійного місця проживання тощо. Більшість з них стикається з дискримінацією та системними перешкодами для працевлаштування.

Ми підтримуємо соціальні підприємства, які допомагають у працевлаштуванні, навчанні, створенні умов для соціалізації та трудової реабілітації представників цих категорій.

З повним переліком осіб у складних життєвих обставинах, працевлаштування й трудову інтеграцію яких ми підтримуємо, можна ознайомитися на сайті Міністерства соціальної політики України.
Ми підтримуємо розвиток нових послуг, що мають цінність для громад і суспільства, та покращують якість життя людей.
Розвиток нових послуг
В Україні активно продовжує здійснюватися реформа децентралізації. У ході децентралізації повноваження з надання різноманітних послуг населенню, у тому числі й соціальних послуг, передають 6 з центрального рівня на місцевий, тобто – територіальним громадам. Проте громадам нерідко бракує ресурсів та експертизи для їх започаткування та ефективного втілення. Тому важливо використовувати досвід та навички соціальних підприємців для створення місцевих рішень для місцевих проблем.

Ми підтримуємо соціальні підприємства, які розвивають послуги на рівні територіальних громад і, таким чином, покращують життя мешканців цих громад. Також ми підтримуємо соціальні підприємства, які допомагають органам державної влади, зокрема, Міністерству соціальної політики пілотувати нові послуги.
Ми шукаємо та підтримуємо інноваційні й сталі рішення, котрі спрямовані на розв’язання нагальних соціальних, екологічних, культурних, освітніх потреб і проблем.
Впровадження сталих рішень
Ландшафт сучасних суспільних проблем швидко змінюється. Хоча світ й Україна досягли значного прогресу, багато існуючих соціальних, освітніх, екологічних, культурних проблем продовжують зростати в масштабах і рівнях складності. Щороку внаслідок певних подій та явищ (наприклад, таких як пандемія COVID-19) виникають нові проблеми.

Розробка рішень для сучасних соціальних проблем вимагає підприємницького підходу та мислення, яке втілює характеристики сміливих інноваторів з амбітними цілями.

Ми підтримуємо соціальні підприємства, які пропонують інноваційні та сталі рішення й продукти для розв’язання нагальних соціальних, екологічних, культурних, освітніх потреб і проблем на рівні громади, так і на рівні країни, і світу.
Ми фінансуємо та підтримуємо організації, які використовують різноманітні моделі та підходи:
від програм прямих послуг до зусиль зі створення продуктів, які стимулюють трансформаційні зміни. Усі вони спрямовують свою діяльність на досягнення однієї чи кількох Цілей сталого розвитку ООН.
Критерії відбору для інвестування
Фінансова стійкість
Бізнес-модель соціального підприємства демонструє потенціал для фінансової стійкості й подальшого розвитку за наявності або без наявності інвестицій.
Соціальний вплив
Масштабований і вимірюваний вплив є фундаментальною частиною бізнес-моделі соціального підприємства.
Команда
Соціальне підприємство має сильну команду засновників та співробітників, які орієнтовані на успіх проєкту, вміють працювати з менторською підтримкою та зацікавлені у створенні, вимірюванні та масштабуванні позитивного соціального впливу.
Бізнес-модель
Бізнес-модель соціального підприємства є моделлю з підтвердженою дохідністю та ринковими можливостями, які недостатньо обслуговуються,та наявним продуктом або послугою, які приносять позитивні зміни.
Потенціал для масштабування
Бізнес-модель може бути масштабована в інших містах та регіонах країни.
Інноваційність
моделі
Запропонована бізнес-модель або продукція є інноваційною у розв’язанні певної проблеми. Наявність інноваційного компонента посилює шанси на отримання інвестицій.
Етичність

Соціальне підприємство дотримується прозорості, доброчесності та етики у своїй діяльності та звітності.
Фінансова стійкість
Бізнес-модель соціального підприємства демонструє потенціал для фінансової стійкості й подальшого розвитку за наявності або без наявності інвестицій.
Соціальний вплив
Масштабований і вимірюваний вплив є фундаментальною частиною бізнес-моделі соціального підприємства.
Команда
Соціальне підприємство має сильну команду засновників та співробітників, які орієнтовані на успіх проєкту, вміють працювати з менторською підтримкою та зацікавлені у створенні, вимірюванні та масштабуванні позитивного соціального впливу.
Бізнес-модель
Бізнес-модель соціального підприємства є моделлю з підтвердженою дохідністю та ринковими можливостями, які недостатньо обслуговуються,та наявним продуктом або послугою, які приносять позитивні зміни.
Потенціал для масштабування
Бізнес-модель може бути масштабована в інших містах та регіонах країни.
Інноваційність моделі
Запропонована бізнес-модель або продукція є інноваційною у розв’язанні певної проблеми. Наявність інноваційного компонента посилює шанси на отримання інвестицій.
Етичність
Соціальне підприємство дотримується прозорості, доброчесності та етики у своїй діяльності та звітності.
Фінансова стійкість
Бізнес-модель соціального підприємства демонструє потенціал для фінансової стійкості й подальшого розвитку за наявності або без наявності інвестицій.
Соціальний вплив
Масштабований і вимірюваний вплив є фундаментальною частиною бізнес-моделі соціального підприємства.
Команда
Соціальне підприємство має сильну команду засновників та співробітників, які орієнтовані на успіх проєкту, вміють працювати з менторською підтримкою та зацікавлені у створенні, вимірюванні та масштабуванні позитивного соціального впливу.
Бізнес-модель
Бізнес-модель соціального підприємства є моделлю з підтвердженою дохідністю та ринковими можливостями, які недостатньо обслуговуються,та наявним продуктом або послугою, які приносять позитивні зміни.
Потенціал для масштабування
Бізнес-модель може бути масштабована в інших містах та регіонах країни.
Інноваційність моделі
Запропонована бізнес-модель або продукція є інноваційною у розв’язанні певної проблеми. Наявність інноваційного компонента посилює шанси на отримання інвестицій.
Етичність
Соціальне підприємство дотримується прозорості, доброчесності та етики у своїй діяльності та звітності.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕЙ РОЗДІЛ ПЕРЕД ТИМ, ЯК ЗАПОВНЮВАТИ ЗАЯВКУ
USVF має певні обмеження для надання інвестицій, зокрема:
Ми не підтримуємо бізнеси, діяльність яких пов’язана з алкоголем, тютюновими виробами, гемблінгом, криптовалютою, токенами, паливо.
Ми не фінансуємо оренду офісних, виробничих чи складських приміщень, виплату заробітної плати чи відрядження персоналу, купівлю нерухомості, речей особистого вжитку, б/у обладнання.
Ми не підтримуємо соціальні підприємства, команда яких складається з однієї особи.
Якщо ваш продукт знаходиться на стадії ідеї або ви все ще створюєте свій MVP і не маєте юридичної реєстрації, вам, швидше за все, ще рано звертатися до нас за інвестиціями.
Наш інвестиційний процес
Кожного разу, коли ми здійснюємо інвестиції, це відбувається індивідуально. Однак є певні етапи, на які ви можете очікувати.
1
Ми отримуємо вашу заявку
Прийом заявок відбувається протягом року. Розгляд заявок та відбір проєктів для інвестування відбувається два рази на рік.
Усі заявки встановленого зразка, їх можна завантажити на цьому сайті. Заявки, що не відповідають зразку, розглядатися не будуть. На цьому етапі команда USVF аналізує відповідність кожного соціального підприємства базовим критеріям відбору.
2
Проходження процесу Due diligence
Усі відібрані під час першого етапу проєкти запрошуються до проходження процесу Due diligence. Під час нього експерти та консультанти USVF будуть детально знайомитися з діяльністю вашого підприємства: загальною бізнес-стратегією та позицією на ринку; командою; фінансовою моделлю та запланованими фінансовими показниками; структурою управління та ухвалення рішень; операційними процесами; юридичними аспектами діяльності підприємства; можливостями для зростання та розвитку; соціальними, економічними та екологічними ризиками; соціальним впливом підприємства, його базовими індикаторами та документами, які містять інформацію про соціальну мету й підходи щодо розподілу прибутку.
3
Ухвалення рішення
За результатами проходження процесу Due diligence відібрані соціальні підприємства будуть запрошені на зустріч із членами Інвестиційної ради USVF. Представники ради матимуть можливість поспілкуватися із кожною організацією задля ухвалення фінального рішення. Саме Інвестиційна рада ухвалює рішення щодо надання інвестицій відібраним соціальним підприємствам.
4
Підписання договору
За результатом рішення Інвестиційної ради, операційна команда готує та узгоджує з кожним соціальним підприємством індивідуальний договір щодо умов надання інвестицій. У договорі прописується детальний план отримання інвестицій та розвитку підприємства, визначаються базові показники, які соціальне підприємство має досягти завдяки отриманим інвестиціям. Також у договорі визначається відсоток та період повернення частки від отриманих інвестицій до USVF.
5
Супровід переможців
Кожне соціальне підприємство, що отримує інвестиції, матиме ментора. Саме ментор щомісяця перевірятиме статус прогресу соціального підприємства відповідно до показників, визначених у договорі.

Разом із ментором узгоджуватиметься перелік експертних консультацій (тренінгів), які важливо отримати (пройти) для подальшого розвитку підприємства. Соціальне підприємство отримує інвестиції відповідно до затвердженого графіка. У разі невиконання зобов’язань з боку соціального підприємства, USVF матиме можливість достроково розірвати договір з ним.
FAQ
На якому етапі розвитку соціальне підприємство може розраховувати на отримання інвестицій від USVF?
USVF підтримує early stage підприємства (до 2-х років діяльності), а також діючі соціальні підприємства (понад 2 роки діяльності).
Чи надає USVF гранти?
USVF надає частково-поворотні гранти. 20-50% від отриманої суми грантоотримувач повинен повернути у вигляді благодійного внеску через рік - два роки на рахунок USVF для його розвитку та адміністративної діяльності. Відсоток буде визначений на етапі підписання договору.
Яку підтримку, крім фінансової, отримує бенефіціар USVF?
Крім фінансової підтримки, грантоотримувачі отримують нефінансову у формі коучінгу, індивідуальних консультацій, групових та тренінгових сесій.
Як моя організація може отримати фінансування від USVF?
Розгляд заявок та відбір проєктів для інвестування відбувається два рази на рік. Детальніше про подання заявки та відбір грантоотримувачів читайте за посиланням _____
На якому етапі розвитку соціальне підприємство може розраховувати на отримання інвестицій від USVF?
USVF підтримує early stage підприємства (до 2-х років діяльності), а також діючі соціальні підприємства (понад 2 роки діяльності).
Чи надає USVF гранти?
USVF надає частково-поворотні гранти. 20-50% від отриманої суми грантоотримувач повинен повернути у вигляді благодійного внеску через рік - два роки на рахунок USVF для його розвитку та адміністративної діяльності. Відсоток буде визначений на етапі підписання договору.
Яку підтримку, крім фінансової, отримує бенефіціар USVF?
Крім фінансової підтримки, грантоотримувачі отримують нефінансову у формі коучінгу, індивідуальних консультацій, групових та тренінгових сесій.
Як моя організація може отримати фінансування від USVF?
Розгляд заявок та відбір проєктів для інвестування відбувається два рази на рік. Детальніше про подання заявки та відбір грантоотримувачів читайте за посиланням _____
контакти
Підпишись на нашу розсилку
ми на зв'язку
USVF / Ukrainian Social Venture Fund
All rights reserved © 2022